Kunstroute “Rondje Kunstzinnig’’ op 25 en 26 mei 2019

Kunstroute ‘’Rondje Kunstzinnig’’. Een heel weekend bijzondere exposities en kunstactiviteiten in Surhuisterveen met aansluitend open ateliers in en om Achtkarspelen.  In de afgelopen jaren is Rondje Kunstzinnig gegroeid van een kleinschalige kunstroute naar een bekend terugkerend evenement.

Samenwerken in de breedste zin van het woord. We willen graag op laagdrempelige wijze bewoners, bezoekers en kunstenaars verrassen en verbinden. Dit doen we door verschillende kunstenaars in meerdere ateliers bij elkaar te laten exposeren. Dit jaar vieren we het 10-jarig jubileum van de Keunstkrite, en staan alle activiteiten in het teken van het thema “Keunst ferbynt! / Kunst verbindt!”

Voorwaarden voor deelname;

Kunstenaars wonende of atelier hebbende in Achtkarspelen en regio Noordoost Friesland en Noordwest Groningen (globaal de driehoek Leeuwarden-Drachten/Leek-Groningen) en kunstenaars die als gast uitgenodigd worden.

  • In te leveren werken per kunstenaar: afhankelijk van de locatie, de ruimte en de grootte van de werken.
  • De kunstenaar besteedt in welke vorm dan ook aandacht aan het thema van het jaar “Keunst ferbynt! / Kunst verbindt!” Meer thema informatie vind u hier.
  • Aan het werk is een (korte) schriftelijke motivering toegevoegd die samen met achtergrondinformatie van de kunstenaar kan worden gebruikt voor de PR.
  • De kunstenaar richt zelf de expositie in.
  • Tijdens de expositie is de kunstenaar zelf aanwezig als aanspreekpunt voor het publiek. Mocht dit deels niet lukken dan zorgt hij/zij zelf voor vervanging.
  • Bij verkoop van werk, blijven de werken aanwezig tot na het weekend. Verkoop regelen kunstenaar en koper onderling. De opbrengst is 100% voor de kunstenaar.
  • Deelname verplicht op beide dagen en geschiedt op eigen risico.
  • Toestemming voor en medewerking aan plaatsing Keunstkrite-bord bij entree atelier/expositieruimte tijdens Rondje Kunstzinnig.
  • Kosten deelname: 20,- euro

Aanmelding & Betaling

Inschrijftermijn loopt van 8 februari t/m 1 april 2019

Na aanmelding ontvang je een bevestiging met daarin een uitnodiging voor de praktische informatie- en instructieavond in It Vleckehûs te Surhuisterveen op dinsdag 16 april a.s. om 20.00 uur .

Hier maak je kennis met de andere deelnemers en worden nog een aantal praktische zaken m.b.t. de route en locaties doorgesproken.