Werkgroep cultuur

De werkgroep Cultuur houdt zich bezig met de jaarlijkse Snertkuier en Snertwedstrijd Twizeler Snertwiif (snertcomité) en alle andere activiteiten die met voedsel te maken hebben. In samenwerking met de Ondernemersvereniging Twijzel wordt in het najaar de Oogstroute langs verschillende bedrijven georganiseerd; het concept van de Oogstroute is ontworpen door Keunstkrite.

De werkzaamheden van de werkgroep bevatten onder andere het benaderen van deelnemers, het uitzetten van de routes, het organiseren van tafels, stoelen en overige benodigdheden en het verzorgen van de catering.

Het Snertcomité bestaat uit:
Aly Fokkinga, Henny Draayer, Hetty Kloosterman, Sikke Venema, Ronald Draayer en Oane Kloosterman (namens het bestuur).

De werkgroep Cultuur bestaat uit een aantal vrijwilligers uit Twijzel en omgeving en komt een aantal malen per jaar bij elkaar om de activiteiten voor te bereiden.

Om deel te nemen aan de werkgroep is geen bijzondere kennis van cultuur nodig; belangrijk is een open houding ten aanzien van de mogelijkheden en de wil om activiteiten op dit terrein tot stand te brengen. Meer informatie? Neem contact op via het contactformulier.

 

Het woord cultuur komt uit het Latijn van cultura en is afgeleid van colere hetgeen betekent: bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. De Romeinen gebruikten het bijvoorbeeld in agri cultura, het bewerken van de akkers. Twijzel is een van oudsher grotendeels agrarische gemeenschap en de activiteiten die de werkgroep uitvoert hebben dan ook altijd te maken met die agrarische achtergrond. Primaire taak van de landbouw is het produceren van voedsel. Bij veel activiteiten speelt voedsel daarom een belangrijke rol; de snertwedstrijd is daarvan een voorbeeld.

Het begrip cultuur wordt in brede zin gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht; ‘cultuur’ wordt dan tegenover ‘natuur’ gesteld. Het dorp Twijzel is omgeven door een cultureel, door mensen aangelegd, landschap dat door de eeuwen heen tot stand door bewerking door de boeren en later door bewerking door Staatsbosbeheer. Dit coulissenlandschap speelt eveneens een belangrijke rol bij de activiteiten van de Stichting; de snertkuier is daar een voorbeeld van.
Eén van onze vrijwilligers weet erg veel van het ontstaan en verzorgt op verzoek educatieve rondleidingen in de omgeving voor volwassenen en kinderen, bijvoorbeeld door de Mieden.

Cultureel erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt aldus de blik op de toekomst. In Twijzel is het verleden duidelijk zichtbaar door de aanwezigheid van vele prachtige momentale  boerderijen, huizen en bijpassende tuinen. Onder cultureel erfgoed valllen echter ook immateriële zaken zoals sommige tradities en volksgewoonten. In het geval van Twijzel betekent dit een aantal boerentradities, maar ook op het gebied van archeologie, literatuur en poëzie en genealogie. De werkgroep kan op dit terrein inhoudelijk gebruik van de expertise van het IJstijdenmuseum en het Simke Kloosterman Leen. Voor mensen die meer willen weten van hun voorouders uit Twijzel en omgeving is het mogelijk om gebruik te maken van onze stamboomservice.
Ook hiervoor kunt u contact opnemen via het contactformulier.