Vitaminen voor de geest

Deze tekst is ook beschikbaar in het Fries

Een evenwichtig mens heeft een evenwichtige geest. Een tekort aan geestesvoeding leidt tot afstomping, tot ziekte en uiteindelijk de dood. Er is geen volwaardig bestaan, geen geluk denkbaar zonder een zekere gezondheid van geest. De geest heeft, net als het fysieke lichaam behoefte aan voeding, aan geestelijk voedsel en vitaminen.

Volgens de gangbare opvattingen is de menselijke geest onderdeel van de mens, net als ziel, psyche, zelf. Een mens kan er niet zonder (“de geest geven” = overlijden). Een pienter iemand wordt wel een scherpe geest genoemd en het begrip is verwant met menselijk bewustzijn. Geest omvat datgene in de mens wat denkt, voelt en wil en wordt vooral gekoppeld aan intellect en persoonlijkheid. De geest is in vrijwel alle grote religies gekoppeld aan het Woord. Een voorbeeld hiervan vinden we in de betekenis van Pinksteren, waarbij christenen jaarlijks vieren dat de Heilige Geest uitgestort werd en er vervolgens in tongen gesproken werd.

De Stichting vertaalt deze visie in projecten op het gebied van het Woord, te weten de Literatuur en de Poëzie. Het dorp Twijzel heeft verschillende schrijvers en dichters voortgebracht en kent in die zin ook een verbondenheid met het Woord en taal in het algemeen. De meeste mensen in Twijzel zijn tweetalig en spreken zowel Fries als Nederlands. Het Fries is voor de meeste inwoners echter de moedertaal en vormt de identiteit van het dorp. De verbondenheid met de Friese taal en cultuur is de reden dat de Stichting zich tweetalig manifesteert en dit ook in de activiteiten tot uiting brengt.

Zoals vele Friese plattelandsgemeenten kampt ook Achtkarspelen met het imago van taalachterstandsgebied. Hoewel er fors is ingezet door overheid en basisscholen is dit anno 2010 is helaas nog altijd een gegeven. De Stichting heeft hieruit geconcludeerd dat projecten op het gebied van de stimulering van taal gewenst zijn. Onze insteek is dan vooral de creatieve en de kunstzinnige kant van de taal, zowel wat betreft het Fries als het Nederlands. Een voorbeeld daarvan is de tweejaarlijkse poëziewedstrijd voor leerlingen van de basisscholen in Achtkarspelen. De wedstijd is een onderdeel van de Jan Ritskes Poëzienacht.