Rondje Kunstzinnig Achtkarspelen

It Rondje Kunst Achtkarspelen waard o.e.m 2009 organisearre troch de gemeente Achtkarspelen. Yn 2010 waard it oerdroegen nei de Stichting Keunstkrite Twizel, dy’t in nije foarm betocht hat en dy’t yn ‘e rin fan 2010 en 2011 yntrodusearre wurdt. Sintraal dêrby stiet it ferbetterjen fan de rûte sels en fan de kwaliteit fan it oanbod.

Rondje Kunst is in aktiviteit foar en troch keunstleafhawwers yn Achtkarspelen, die tradisjoneel plak fynt yn’e twadde wykein fan oktober. Gemeentebreed wurde ateliers en wurkpleatsen iepensteld troch sawol beropskeunstners as keunstsinnige boargers.

Op in oantal moaie lokaasjes yn Achtkarspelen binne der clustereksposysjes. De rûte is te gean, op ’e fyts of mei de auto de folgjen.

De aktiviteit wurdt oerein set troch de wurkgroep Byldzjende Keunst