Fêste aktiviteiten

Deze tekst is ook beschikbaar in het Nederlânsk

Keunstkrite heeft naast de workshops en andere incidentele activiteiten een aantal vaste activiteiten dat jaarlijks of tweejaarlijks terugkeert. Voorbeelden hiervan zijn de Snertwedstrijd, Jan Ritskespoëzienacht en Rondje Kunstzinnig Achtkarspelen.

Het jaarprogramma geeft een overzicht van de activiteiten van dit jaar.